Tips voor sprekers

 

 

Bedenk als het licht wordt gedempt voor de PowerPoint presentatie, dat bij de toehoorders een slaapreflex wordt opgewekt. Aan u de taak hen wakker te houden.

 

Hoe?

 

1) Wees enthousiast over uw lezing. Als u het zelf interessant vindt en dit laat merken, dan vindt het publiek dit automatisch ook.

 

2) Praat niet saai, op een en dezelfde toon. Spreek harder dan u normaal spreekt, en varieer in toonhoogte en geluidssterkte. Articuleer duidelijk. Zeg niet steeds: euh.

  

3) Praat niet tegen het scherm, maar tegen de zaal!

 

4) Maak oogcontact met de toehoorders!!(wellicht de meest belangrijke tip) Probeer steeds gericht tegen iemand te spreken in het publiek en wissel dit regelmatig af naar andere personen.

 

5) Sta rechtop en niet ineengezakt en ondersteun uw lezing met armgebaren en bewegingen. Doe af en toe een stap opzij, maar ga niet ijsberen.

  

6) Projecteer alleen op het scherm waarover u het hebt en niet wat u zegt. Mensen lezen sneller dan u kunt praten. Zij lezen als uw tekst op het scherm staat dit snel door, en vervolgens, terwijl u nog door praat, ontstaat er de slaapreflex bij de toehoorders.

 

7) Op het scherm moeten niet meer dan drie regels staan. Het is een houvast, waaromheen u uw verhaal houdt. De gulden regel is: eenvoud – orde - leesbaarheid.

  

8) Geef bij het begin van uw lezing aan hoe lang u gaat praten. Dan weet met hoe lang men de aandacht vast moet houden. Langer praten dan de aangegeven tijd is een doodzonde.   Iedereen wordt bij het overschrijden onrustig en geirriteerd.

 

9) Begin uw lezing, om meteen de aandacht te krijgen met een leuke anekdote, dia of grap. B.v. een getrouwd man heeft veel zorgen—een ongetrouwd man een meer.   Of: Jongelui denken tegenwoordig dat geld alles is in het leven, als ze ouder worden weten ze het zeker.

  

10)Uit onderzoek blijkt dat na tien minuten de aandacht verslapt. Doe iets om dit weer terug te krijgen. Doe iets onverwachts. B.v.; doe enkele stappen naar voren en u hebt de aandacht weer terug. Maak een breed armgebaar of vertoon weer een grappige dia enz.

 

11)Stel retorische vragen als: hoe denkt u dat het werkt, of: waar halen we het geld vandaan.

  

12)Eindig altijd positief. Met een negatief einde, beoordeelt men uw lezing ook als negatief.

 

13)Eindig met een grap of een humoristische slide.

  

14)Oefen uw lezing tweemaal voor een spiegel. U zult verbaasd staan hoe slecht het is en hoeveel beter het hierdoor wordt.

 

15)vertel wat het publiek moet weten, niet wat u allemaal weet.

 

16)Tenslotte houdt uw lezing op proef voor enkele toehoorders. Wees blij met hun kritiek en wees niet meteen gekrenkt. Het is opbouwend bedoeld en men wil u helpen te zorgen, dat u niet de mist in gaat.