YournameCom  2007  Privacy Policy  Terms of Use

 

 

 Christiaan Huygens

 

       1629-1695

 

 

Doelstellingen van de S.O.T.

 

  

        Vooral: het zijn van een vriendenclub. 

 

        Het organiseren van en deelnemen aan excursies met betrekking tot openbare tijdaanduiding.

 

        Het opbouwen van een kenniscentrum t.a.v. instrumenten van openbare tijdaanduiding en makers hiervan.

 

        Door middel van internationale contacten komen tot ervaringsuitwisseling.

 

        Onderzoek doen naar alle aspecten (technisch, esthetisch en historisch) van openbare tijdsaanduiding door de jaren heen.

 

        Het publiceren en presenteren van de resultaten van het onderzoek.

 

        Een bijdrage leveren aan symposia en congressen.

 

        Het verlenen van expertise bij restauratie werken.

 

        Het gevraagd en ongevraagd informeren van instanties die zich bezig houden met restauratie van openbare (toren)uurwerken.

 

 

 

 

 

  

 

.

 

 

 

Slinger van Christiaan Huygens afkomstig uit de kerk van Scheveningen, die hij gebruikte voor zijn slingerproeven, die vooraf gingen aan zijn uitvinding van het slingeruurwerk in 1656.

Nu in het Huygens Hofwijck museum in den Haag.