Lidmaatschap S.O.T.:

Wie kan er lid worden van de studiegroep?

Alle personen, die interesse hebben in openbare tijdaanduiding. Ook professionals die restauraties verrichten aan torenuurwerken en andere tijdaanduidingen kunnen deel

uit maken van de studiegroep. De S.O.T. heeft ook leden in Duitsland en België.

Verder zijn er leden “op afstand” die wegens een te grote afstand, de vergaderingen

niet kunnen bezoeken, maar wel per telefoon of mail contact onderhouden met de S.O.T.

U kunt, als u interesse heeft om lid te worden, een verzoek hiertoe indienen bij het secretariaat of door contact op te nemen met een van de bestaande leden van de S.O.T. (zie leden). Voor uw lidmaatschap wordt een kleine bijdrage gevraagd om de excursies te kunnen bekostigen.