Christiaan Huygens

       1629-1695

Doelstellingen van de S.O.T.

     ·   Vooral: het zijn van een vriendenclub. 

·        Het organiseren van en deelnemen aan excursies met

betrekking tot openbare tijdaanduiding.

·        Het opbouwen van een kenniscentrum t.a.v. instrumenten van

openbare tijdaanduiding en de makers hiervan.

·        Door middel van internationale contacten komen tot

ervaringsuitwisseling.

·        Onderzoek doen naar alle aspecten (technisch, esthetisch en

historisch) van openbare tijdsaanduiding door de jaren heen.

·        Het publiceren en presenteren van de resultaten van het

onderzoek.

·        Een bijdrage leveren aan symposia en congressen.

·        Het verlenen van expertise bij restauratie werken.

·        Het gevraagd en ongevraagd informeren van instanties die zich

bezig houden met restauraties van openbare (toren)uurwerken.

.

Slinger van Christiaan Huygens afkomstig uit de kerk van Scheveningen, die hij gebruikte voor zijn slingerproeven, die vooraf gingen aan zijn uitvinding van het slingeruurwerk in 1656.

Nu in het Huygens Hofwijck museum in den Haag.